Pasniedzēji

19.feb.2011 019Mērija Ringa (Mary Ring), MAMFC (Laulības un ģimenes konsultēšanas maģistre), LPC-S (Licenzēta profesionāla konsultētāja, supervizore), LMFT-S (Licenzēta laulības un ģimenes terapeite, supervizore), RPT/S (Reģistrēta spēļu terapeite, supervizore) ir Sertificēta Theraplay (Teraspēles) terapeite, apmācīt tiesīga un supervizore Teraspēlē. Zinātnisko bakalaura grādu īpašajās vajadzībās bērniem ar emocionālajiem traucējumiem, viņa ieguva Hjūstonas universitātē 1973.gadā. No 1976. līdz 1981. gadam viņa kā pedagogs ir strādājusi skolā ar dažādiem vecumiem un dažādās klasēs līdz Maģistra grāda iegūšanai Laulības un Ģimenes konsultēšanā. 7 gadus Mērija strādāja kā Laulību un ģimenes terapeite Apvienības Baptistu Asociācijā, sākot no 1999.gada viņa strādā kā Laulību un ģimenes konsultante Džulianas Pūras vārdā nosauktajā konsultēšanas centrā Hjūstonas Pirmajā Baptistu draudzē. Viņa ir ģimeņu konsultēšanas komandas vadītāja un vada 8 terapeitus strukturētas Ģimenes terapijas programmas procesā, kura izveidota pēdējo 10 gadu laikā. Šīs komandas darbs ir paplašinājies, tajā ietverot arī ģimeņu nometņu organizēšanu un vadīšanu (gan bioloģiskajām ģimenēm, gan arī audžu/adoptētājģimenēm). Tas ir kļuvis par kalpošanas nozari, sniedzot apmācību tiem, kuri no Hjūstonas Pirmās Baptistu draudzes dodas misijas ceļojumos, lai atbalstītu bāreņu aprūpi visā pasaulē. Mērija ir apmācīta Diādiskās Attīstības Psihoterapijā un izgājusi apmācību Uzticēšanās balstītā attiecību intervencē pie Dr.Kerinas Purvis un Dr.Deivida Krossa. Mērija ir vadījusi seminārus vecākiem un terapeitiem, lietojot Teraspēles, Spēļu Terapijas un Audzināšanas ar Spēli materiālus Amerikas Savienotajās Valstīs un arī ārpus tām – Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Dienidāfrikā. Mērija ir pabeigusi EMDR pamatapmācību un tagad strādā pie sertifikācijas iegūšanas. Viņa ir pabeigusi pirmo apmācības līmeni  Brūsa Perija (Bruce Perry) Neirosekvenču modeli terapijā. Un, vissvarīgākais, viņai kopā ar vīru Erlu, ar kuru viņa ir laulībā 43 gadus, ir trīs pieauguši bērni, no kuriem divi ir precējušies. Viņi pilnībā izbauda tos brīžus, kurus viņi var pavadīt kopā ar saviem sešiem mazbērniem.

 

Kristīne Maže

Kristīne Maže, MA Family Ministry (maģistra grāds darbam ar ģimenēm), Serificēta Sistēmiskās

ģimenes psihoterapijas speciāliste, Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora

kvalifikācija, sertificēta supervizore, sertificēta Theraplay praktiķe, sertificēta Theraplay

supervizore, Theraplay 1.līmeni apmācīttiesīga.