Gaidāmie apmācību semināri

Kas ir Theraplay:

Theraplay® ir spēļu terapijas modalitāte bērnam un ģimenei, lai veidotu un bagātinātu piesaisti, pašvērtību, uzticēšanos citiem un priekpilnu iesaistīšanos.  ASV nacionālajā pierādījumos balstītu programmu un prakšu reģistrā (SAMSHA) novērtēta kā efektīva, tā ir balstīta dabiskajos veselīgas mijiedarbības musturos starp vecāku un bērnu, tā ir personīga, fiziska u jautra. Theraplay spēļu terapijas mijiedarbība fokusējas uz četrām būtiskām kvalitātēm, kas atrodamas vecāka-bērna mijiedarbībā: Struktūru, Iesaistīšanu, Gādību un Izaicinājumu. Theraplay spēļu terapijas sesijas rada aktīvu emocionālu kontaktu starp bērnu un vecāku, vai aprūpētāju, kā rezultāts ir izmainīts skats uz sevi kā vērtu un mīlamu un attiecībām kā pozitīvām un gandarījumu sniedzošām. Theraplay tev palīdz radīt rotaļīgu atmosfēru, kur bērni ar prieku nāk uz terapiju un terapeitiskajā procesā iesaistās ātri un pilnīgi. Theraplay iesaista arī vecākus tūlītējā un pozitīvā veidā, sniedzot viņiem sekmīguma pieredzes un lepnumu par saviem bērniem tā, lai viņi var justies motivēti savus bērnus atbalstīt. Ar visiem vienā komandā – bērnu, vecāku un tevi, kā terapeitu, tev ir uzvarošā kombinācija pozitīvām un paliekošām izmaiņām. Šīs apmācības ir veidotas tā, lai dalībniekiem sniegtu Theraplay modeļa pamatus, lai viņi varētu sākt izmantot Theraplay informētu darbu savā spēļu terapijā ar esošajiem un jauniem klientiem.


Apmācību semināri Theraplay® 2020.gadā

 

Jaunais Theraplay 1. līmenis ir klāt – piesakies!

Ko iegūsi:
Teorētiskas zināšanas un praktisku pieredzi darbā ar MIM (Maršakas Interakcijas Metodi) un Theraplay®.

The Theraplay Institute (TTI) izsniegtu Theraplay pamatlīmeņa praktiķa sertifikātu (kas nozīmē arī TTI pirmā līmeņa praktikuma pabeigšanu).

2 + 2 piesātinātas mācību un darbošanās dienas
8 supervīzijas ar iespēju supervizēties individuāli, VAI arī 16 supervīziju stundas, supervizējoties kohortas (pa četriem cilvēkiem) grupās.

PAR SUPERVĪZIJĀM JĀMAKSĀ ATSEVIŠĶI, SUPERVĪZIJU CENA NAV IEKĻAUTA APMĀCĪBAS CENĀ!

Datumi un laiki:
Pirmais seminārs: 20.-21.martā
4 supervīzijas (laiki pēc vienošanās ar supervizori)
Otrais seminārs: 8.-9.maijā
4 supervīzijas (laiki pēc vienošanās ar supervizori)
Visu semināru norises laiki: 9.00-17.00 (ar 1h pusdienām un divām 15 minūšu kafijas pauzēm)

Prasības no dalībniekiem:

Prasības no dalībniekiem:

Maģistra (vai augstāka) līmeņa izglītība mentālās veselības jomā, kas specializējas darbā ar

bērniem un ģimenēm. 

Iespēja apmeklēt visus seminārus un supervīzijas pilnā to garumā (ja dalībnieks nav piedalījies

kādā no sadaļām, to ir nepieciešams apgūt atsevišķi, par atsevišķu samaksu, iepriekš vienojoties

ar pasniedzēju, bet ne vairāk kā 2h no katra semināra. Supervīzijas var apmeklēt individuāli, bet

par to jāmaksā papildus).

Potenciālie klienti, ar kuriem veikt Theraplay elementu izmantošanu prakses ietvaros.

Pasniedzēja: 

Kristīne Maže – Sīstēmiskās un ģimenes psihoterapijas speciāliste, sertificēta Theraplay praktiķe,

Supervizore, Theraplay apmācīt tiesīga.

Dalības maksa: Ietver maksu par semināriem, kafijas pauzēm, izdales materiāliem un dalību

TTI praksē (maksa par mācīšanos un par prakses uzsākšanu), saņemot par to arī serifikātu.
435

euro piesakoties un veicot priekšapmaksu līdz 15.martam, pēc 15.marta dalības maksa 450

euro.
Priekšapmaksa 135 euro līdz 2020.gada 15.martam. Neierašanās gadījumā nauda netiek

atmaksāta. Gala maksājums līdz 2020. gada 19.martam.
Vietu skaits grupā ierobežots.

Pieteikšanās: rakstiet Theraplay atbalsta biedrībai Latvijā: [email protected],

pieteikumā norādot savu vārdu, uzvārdu, profesiju, kurā darbojaties un rekvizītus, lai varam izrakstīt rēķinu.

Teorētiskas zināšanas un praktisku pieredzi darbā ar MIM (Maršakas Interakcijas Metodi) un Theraplay®.

The Theraplay Institute (TTI) izsniegtu Theraplay pamatlīmeņa praktiķa sertifikātu (kas nozīmē arī TTI pirmā līmeņa praktikuma pabeigšanu).

Mācību mērķi pirmā līmeņa Theraplay & MIM:

 • Identificēt trīs spēļu, piesaistē balstītas teorijas un kā tās atbalsta Theraplay darbu
 • Paskaidrot ieguvumus no MIM izmantošanas savā terapijas praksē
 • Administrēt MIM un to analizēt iesācēja līmenī, lai ģimenes no tā gūtu labumu
 • Izmantot MIM kā vadlīniju terapijas plānošanā
 • Uzskaitīt trīs terapijas mērķus, ko sasniegt MIM atgriezeniskās saites sesijā ar vecākiem
 • Aprakstīt Theraplay četras dimensijas
 • Demonstrēt vienu rotaļā balstītu aktivitāti no katras dimensijas: Struktūras, Iesaistīšanas, Gādības un Izaicinājuma.
 • Aprakstīt 3 iespējamos veidus kā pielāgot Theraplay, lai parūpētos par bērnu vajadzībām, kuri piedzīvojuši kompleksu traumu
 • Aprakstīt kā vadīt vecākus līdzdalībā Theraplay sesijā
 • Sagatavot vecākus izmantot Theraplay tehnikas mājās, lai sasniegtu tālākus terapijas mērķus
 • Demonstrēt Theraplay terapijas tehnikas trim dažādu populāciju ģimenēm
 • Izmantot Theraplay tehnikas, lai izstrādātu pretestību terapijas sesijās

 

 • Programmassaturs:
 • Piesaistes teorijas principi intelektuālā un pieredzes līmenī
 • Theraplay četras dimensijas
 • Theraplay protokols
 • Ievads Maršakas Interakcijas Metodē (MIM): administrēšana, analizēšana un kā vadlīnija terpijas plānošanā
 • Theraplay fpielāgošana darbam ar ģimenēm, kuras ietekmējusi kompleksa trauma un citām populācijām
 • Darbs ar pretestību terapijas procesā
 • Darbs ar kotrtransferenci tavā darbā ar bērniem un ģimenēm
 • Theraplay izmantošana savā praksē
 • Pirmā līmeņa apmācība sagatavo un atbalsta dalībniekus Theraplay informētas prakses sākšanā viņu prakses vietās. Mēs rekomendējam sākt ar vienkāršāku gadījumu, lai iegūtu praksi un pārliecību pirms darba uzsākšanas ar sarežģītām ģimenēm vai traumu.  Profesionālo Theraplay iemaņu tālākattīstības iespējas ir Otrā līmeņa Theraplay apmācība un papildus supervīzijas.

 

Lai kļūtu par pilnībā sertificētu Theraplay praktiķi, ir nepieciešami vēl divi posmi:

1. posms: 8 supervīzijas (no kurām pēdējā rakstiski angļu valodā) = vidusposma (Intermediate) Theraplay praktiķis.

2. posms: 8 supervīzijas (no kurām pēdējā rakstiski angļu valodā) = pilnībā sertificēts Theraplay praktiķis.

 2.līmeņa seminārs 

Semināru vadīs sertificēta Theraplay® praktiķe un supervizore

Mērija Ringa no ASV (Mary Ring MAMFC, LPC-S, LMFT-S, RPT/S)

no 26. līdz 28. februārī

no plkst. 9:00 – 17:00 (pēdējā dienā līdz 16:30)

Rīgā, Mārupes ielā 16, 3.stāvā

Tuvāks info šeit: theraply2.liimenis

Pieteikšanās šeit: http://ejuz.lv/2pieteikums

 

Mob. Zane Veitnere 28354482