Biedrība

Biedrības mērķi ir veicināt ģimenes psihoterapijas metodes Theraplay® ieviešanu Latvijā. Biedrībai ir ciešā Sadarbībā ar “The Theraplay Institute” Čikāgā, ASV un reģistrētajām “The Theraplay Institute” filiālēm organizēt apmācības Teraspēles metodē.

Vairāk par biedrību lasiet šiet:  Theraplay biedrības Latvijā statūti

Biedrības valde:

  1. Kristīne Maže (priekšsēdētāja)
  2. Līga Bernāte
  3. Zane Veitnere

Par biedru var kļūt ikviens, kurš ir apguvis ar Therpaly metodi, kādā no mūsu semināriem  semināriem  un izpildot šo  iestāšanās anketa

 

Biedrības rekvizīti:

“Theraplay atbalsta biedrība Latvijā”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40008243599 Adrese: Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002

Bankas konts: LV42UNLA0050023591465