Apmācītie praktiķi

Pilnībā sertificēti Theraplay praktiķi (Certified Therplay Practitioner) – vismaz 120 sesijas darbā ar klientu, no kurām vismaz 24 supervizētas pie sertificēta Theraplay supervizora

Kristīne Maže
LPB Sertificēta Ģimenes Psihoterapeite
Sertificēta Supervizors,  sertificēts Theraplay Supervizors
Prakses vieta:
Mārupes iela 16, Rīga
tel. 22828943
e-pasts: [email protected]

Inese Drēska
Sertificēts ārsts- psihoterapeits
Šobrīd Therpaly nepraktizē

 

 

Vineta Laizāne
Sertificēts klīniskais psihologs, smilšu spēles terapijas metodes praktizētājs
Prakses vieta: Lāčplēša iela 125, Rīga
tel.29488493
[email protected]

 

 

Viduslīmeni sasniegušie Theraplay praktiķi (Intermediate Theraplay Practitioner) – vismaz 80 sesijas darbā ar klientu, no kurām vismaz 16 supervizētas pie sertificēta Theraplay supervizors

 

Līga Bernāte
Klīniskā psiholoģe, LPB sertificēts  psihoterapijas speciālists
Prakses vietas: Ģimenes psiholoģijas centrs “Līna”
Miera iela 17-4,
mob.tel. 26337839
[email protected]

Zane Veitnere
LPB sertificēts  psihoterapijas speciālists, mākslas terapeits
Prakses vieta : Smiļģa iela 2a
tel.28354482
[email protected]
www.zaneveitnere.lv

 

Pamatlīmeni sasniegušie Theraplay praktiķi (Foundational Theraplay Practitioner) – vismaz 40 sesijas darbā ar klientu, no kurām vismaz 8 supervizētas pie sertificēta Theraplay supervizora

 

 

*(“Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.” Citēts no Latvijas Supervizoru Apvienības mājas lapas www.supervizija.lv)

Speciālisti, kuri savā darbā izmanto Theraplay elementus, ir apguvuši 2.līmeņa kursu :

Vita Kirilova
psiholoģe, sistēmiskā ģimenes psihoterapeite
Prakses vieta:
Rīga, Tallinas 95, 213,kab.
tel. 29549969

Kristīne Veckrāce
psiholoģe (mag.psych), psihoterapeite (ģimenes psihoterapija)
Prakses vieta:
Rīgā, A. Čaka 83/85-B38, tālr.: +371 29277295,
e-pasts: [email protected]

Inga Āboliņa
psihologs
Prakses vieta:
Dobele, Brīvības 23
tel. 26496107

Dace Beināre
psiholoģe
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
tel. 29114448
[email protected]

Daiga Cīrule
Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā, supervizors, izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, sociālā pedagoga kavlifikācija
Prakses vieta:
Jelgavā
29421246
[email protected]

Dace Gailīte
sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, smilšu metodes lietotāja
Prakses vieta:
Smiltene, Valmiera
tel. 29115207

Aivita Kauliņa
Mg. psych.
Prakses vieta:
Tukumā.
mob.
tel. 29896907
[email protected]

Marita Kodeikina
prof.mag. psiholoģijā
Prakses vieta:
Salaspils Sociālajā dienestā un
Rīga PII,,Zilbīte”‘
[email protected]
tel.29613537

Indra Krūmiņa
Mg.psych, klīniskais psihologs
Prakses vieta:
Rīga, Stabu 33
t.26564469
[email protected]

Ilona Laizāne
psihologs
Prakses vieta:
Jaunmārupes pamatskola, Mārupe
tel. 29234744
[email protected]

Dace Lasmane
Sociālo zinātņu maģistra grādi psiholoģijā un vadībzinībās
Prakses vieta:
Olaines 1.vidusskola
26865614
[email protected]

Baiba Miķelsone
psiholoģe (mag.psych), LPB sertificēta psihoterapeite
Prakses vieta:Rīgā, Bruņinieku iela 47,
tālr.: +371 26385013,
[email protected]

Zanda Neilande
Mg.psych, klīniskais psihologs
Prakses vieta:
Tukums, Pasta 25
T.: 26551443
[email protected]

Dace Plotkāne
psihologs
Prakses vieta: Madona, Rauna
Mob.t. 26035737; 26525349

Inese Rieksta
psiholoģe,sistēmiskā ģimenes psihoterapeite
Prakses vieta: Smiltene
tel.28649864,
[email protected]

Dace Vaišļa
psihologs
Prakses vieta Jelgavā
tel. 29191732
[email protected]

Amanda Zariņa
psiholoģijas maģistrs( RPIVA)
Prakses vieta: Āgenskalna klīnikā Melnsila ielā 3.
tel. 26667579
www.similia.lv; e-pasts: [email protected]

Sanita Zeiza
sociālā darbiniece
apmeklē klientus mājās
tel. 29431577
[email protected]